Kultur

Kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som Biblioteksutveckling erbjuder och även anmäla dig till dessa.

2023

8 december

Nätverksträff tillgänglighet - Inställt, nytt datum kommer
Tid: kl. 8.30 - 9.45
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

11 december

Barns läsning – en fråga om tillit och demokrati
Tid: 13.15 – 15.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

13 december

Utvärdering av minoritetsdagarna
Tid: 10.15 – 11.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

15 december

AI i bibliotek: Från uppdrag till demokrati – verktyg och utmaningar
Tid: 8.30 – 9.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

18 december

Samtal Internetdagarna
Tid: 09.00 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

2024

30 och 31 januari

Inspirationsdag för läsfrämjande
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Plats: Caféscenen, Kulturhuset Spira, Jönköping
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

28 februari

Nätverksträff Barns delaktighet och inflytande
Tid: 8.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

29 februari

Nätverksträff med författarbesök - Samverkan folkbibliotek och socialtjänst
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: Digitalt (Zoom)
Målgrupp: Nätverket samverkan folkbibliotek socialtjänst och personal inom familjehemsvård i Jönköpings län