Varierande arbete som narkosläkare på Höglandssjukhuset

Narkosläkare runt ett barn.
Foto: Johan W Avby

– Som narkosläkare hos oss spelar man roll och kan göra skillnad. Vi är ett bra gäng här som hjälper varandra, säger Björn Orrhede, narkosläkare på operations- och intensivvårdskliniken, OP/IVA, Höglandssjukhuset i Eksjö.

Kliniken kan erbjuda en arbetsplats som är en spännande miljö för stabila, trygga och kunniga narkosläkare.

– Man får arbeta i en miljö med en utmanande bredd, där vi tar hand om hela panoramat av svårt sjuka och skadade patienter, från nyfödda med asfyxi (syrebrist) till stora trauma. Det är en spännande utmaning men samtidigt en klassisk roll för en narkosläkare, säger Björn Orrhede.

Bra samarbetsklimat

Han kan räkna upp en rad styrkor som den egna kliniken och Höglandssjukhuset har:

– Det är ett sjukhus med ett bra samarbetsklimat och ett sjukhus av den storleken att man på kort tid utvecklar en personkännedom. Samtidigt är det ett fullvärdigt akutsjukhus med alla dess basala funktioner. Vi har inte avlövats som en del andra sjukhus i Sverige.

Höglandssjukhuset har dock inte alla subspecialiteter.

– Det ställer extra stora krav på en narkosläkare att vara bred i sina kunskaper och kunna improvisera i problemlösande, säger Björn Orrhede.

Får Sveriges modernaste OP/IVA

– I det ögonblicket har vi Sveriges modernaste OP/IVA, vilket ger oss nya möjligheter.

Parallellt handlar det om att följa den medicinska utvecklingen.

– Vi är en ung specialitet där det händer mycket. Det är viktigt att vi förändrar oss, fångar upp nya rön och inför nya behandlingsmetoder. Som narkosläkare här förväntas man vara delaktig i det arbetet.

Han tycker därför att kliniken kan erbjuda ett intressant arbete för narkosläkare, och med möjlighet att anpassa till individuella behov.

– Här är man som narkosläkare inte bara en kugge i maskineriet, utan en medarbetare som också kan göra skillnad och påverka hur arbetet ska göras. Vi är en liten grupp med korta beslutsvägar, med nära till vår chef som hela tiden är med i vårt arbete, säger Björn Orrhede.

MIKAEL BERGSTRÖM