Regionfullmäktige 22 maj 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 418 kB)
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 16835 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 86 kB)

Pm (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i Jönköpings län (pdf-fil, 395 kB)
 7. Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång (pdf-fil, 1283 kB)
 8. Motion - Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa (pdf-fil, 811 kB)
 9. Motion - Pröva digital tolkning (pdf-fil, 1730 kB)
 10. Motion - Pendlare behöver fler morötter och mindre piska (pdf-fil, 523 kB)
 11. Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? (pdf-fil, 738 kB)
 12. Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen (pdf-fil, 1752 kB)
 13. Motion -  Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter (pdf-fil, 1656 kB)
 14. Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och tillämpningar på begreppet (pdf-fil, 699 kB) 
 15. Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna (pdf-fil, 2029 kB)
 16. Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer (pdf-fil, 1493 kB)
 17. Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik (pdf-fil, 1557 kB)
 18. Fördelning av inkommen motion: Får man ta med sig hunden på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu! (pdf-fil, 33 kB)
 19. Anmälningsärenden
 20. Valärenden
 21. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2018/524 (pdf-fil, 378 kB)