Regionfullmäktige 22 juni 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1187 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 1853 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 21 kB)

PM (pdf-fil, 30 kB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: TIsdagen den 6 juli, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 9451 kB)