Kultur

Välkommen till informationsträff 17 april om stöd och finansiering från Region Jönköpings län

Ett av Region Jönköpings läns verktyg för att skapa hållbar tillväxt och utveckling är att ge stöd och finansiering till projekt, arrangörer och ideella föreningar. Vi på Regional utveckling samverkar med, och stödjer, olika aktörer i Jönköpings län som bidrar till utveckling och tillväxt inom områden som kultur, evenemang, hållbarhet och näringsliv. Det gör vi för att uppfylla målen i Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi och regionala kulturplan.

Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå, samt på EU-nivå. Dessutom delar vi årligen ut ett kulturstipendium och ett arbetsstipendium inom kulturområdet.

Den 17 april är du välkommen att delta i en digital informationsträff där
vi går igenom de bidrag som finns att söka. Möjlighet att ställa frågor finns. Informationsträffen är digital och ges vid två tillfällen (samma information på båda träffarna). Anmäl dig genom att skicka ett mail till cajsa.lof@rjl.se. Ange vilken tid du önskar delta.

När: 17 april kl 13:00-14:30 och 18:00-19:30
Var:
Digitalt via Teams