Regionfullmäktige 14 juni 2022

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1641 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 5205 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 146 kB)

PM (pdf-fil, 125 kB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 28 juni, kl 15.30 på Regionens hus

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 45757 kB)