Regionfullmäktige 3 november 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1451 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 3598 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 22 kB)

PM (pdf-fil, 109 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Måndagen den 16 november, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 22258 kB)