Regionfullmäktige 9-10 november 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1189 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7069 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 21 kB)

PM (pdf-fil, 26 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 85041 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 24 november, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar