Regionfullmäktige 5 oktober 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1256 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 4958 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 25 kB)

PM (pdf-fil, 30 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 34375 kB)

Val att göra vid RF 2021-10-05 (pdf-fil, 14 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 19 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor