Regionfullmäktige 25 augusti 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1530 kB)

Bilagor (pdf-fil, 4884 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 24 kB)

PM (pdf-fil, 111 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Måndagen den 7 september kl 16.00 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 45036 kB)