Regionfullmäktige 1-2 december 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1336 kB)

Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 8109 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 24 kB)

Pm (pdf-fil, 112 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 15 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 51001 kB)