Regionfullmäktige 5-6 november 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 239 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 5005 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 97 kB)

PM (pdf-fil, 84 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 16 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 133982 kB)