Regionfullmäktige 1 oktober 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 206 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1859 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 35 kB)

PM (pdf-fil, 80 kB)

Handlingar regionfullmäktige (pdf-fil, 13178 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 15 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Ärenden
  7. Anmälningsärenden
  8. Valärenden