Regionfullmäktige 18 juni 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 390 kB)  

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7682 kB)

Kungörelse regionfullmäktige 18 juni (pdf-fil, 103 kB)

PM 20190618 (pdf-fil, 81 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Torsdagen den 27 juni, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Interpellationer och frågor

Handlingar till regionfullmäktige 18 juni (pdf-fil, 96695 kB)