Regionfullmäktige 5 februari 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Protokoll regionfullmäktige 201890205 (pdf-fil, 353 kB)

Protokoll regionfullmäktige bilagor (pdf-fil, 9263 kB)

 

Kungörelse 5 februari (pdf-fil, 32 kB)

Pm (pdf-fil, 81 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 19 februari kl 15.30 på Regionens hus
  5. Handlingar till dagens sammanträde (pdf-fil, 26561 kB)

Anmälningsärenden

Anmalningsarenden regionfullmäktige 20190205 (pdf-fil, 161 kB)

Valärenden

Valärenden RF 2019-02-05 (pdf-fil, 26 kB)