Inkomna motioner 2024

En motion är ett förslag från en ledamot vid regionfullmäktige. Motioner bereds av verksamheten som berörs innan de återvänder till regionfullmäktige för beslut.

Motion (KD) - Sätt upp hjärtstartare utanför Region Jönköpings läns byggnader (pdf-fil, 385 kB)
RJL 2024/732
Inkommen 2024-02-14
Remitterad till regionstyrelsen

Motion (L) - Minskad miljöbelastning vid upphandling (pdf-fil, 432 kB)
RJL 2024/1447
Inkommen 2024-04-09
Remitterad till regionstyrelsen

Motion (SD) - Krafttag mot välfärdsbrottslighet (pdf-fil, 177 kB)
RJL 2024/1576
Inkommen 2024-04-16
Remitterad till regionstyrelsen