Hälsa i arbetslivet

Tre glada medarbetare på Ryhov
Foto: Johan W Avby

Inom Region Jönköpings län vill vi att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Därför arbetar vi för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. En hälsofrämjande arbetsplats ökar trivseln och balansen i livet för medarbetarna och underlättar för dem att göra hälsosamma val.

Vi vill att alla medarbetare ska:

 • känna delaktighet och ha inflytande över sitt arbete
 • ha kunskap om hur det ska utföras
 • ges möjlighet att påverka arbetstakt och mängd
 • bli sedd av chef och arbetskamrater
 • ha utvecklingsmöjligheter
 • ges tid för återhämtning och reflektion

I arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser finns det sex områden som är speciellt viktiga att utgå från:

 • Värdegrund och förhållningssätt
 • Inflytande och arbetsgemenskap
 • Kommunikation och mötesplatser
 • Medarbetarskap och ledarskap
 • Medarbetares hälsa och glädje
 • Lärande och utveckling