Behandling för äldre som insjuknar i bröstcancer

Behandling för äldre som insjuknar i bröstcancer

Äldre patienter är underrepresenterade i kliniska studier. Det finns kunskapsluckor när det handlar om att fastställa behandlingsriktlinjer för äldre patienter som diagnostiseras med primär bröstcancer. Risken för biverkningar av behandling är större, eftersom sannolikheten är högre att man också har andra sjukdomar. Genom uttag från nationella register kommer vi att validera ett instrument som uppskattar prognos för äldre patienter med primär bröstcancer. Vi kommer också studera risken för allvarliga biverkningar av cytostatika som ges före eller efter operation, för denna äldre patient-population.

Christine Lundgren, överläkare vid onkologkliniken, Region Jönköpings län