Patientsäkerhet vid vård av barn med cancer

Patientsäkerhet vid vård av barn med cancer

Charlotte Engvall
Charlotte Engvall Foto: Johan Werner Avby

”Min forskning syftar till att öka kunskapen om patientsäkerhet vid vård av barn och unga med onkologisk sjukdom genom att kartlägga olika markörer för riskområden. Patienter och vårdnadshavare är fantastiska resurser och patientsäkerheten blir högre om de involveras mer i vården – på rätt sätt. Målet är att få ny kunskap om risk-områden som gör att vi kan utveckla säkerhetsstrategier. ”

Charlotte Engvall, barnläkare, utvecklingschef Kirurgisk vård, Region Jönköpings län