Regionfullmäktige 23 april 2024

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse (pdf-fil, 163 kB)

Tidsplanering (pdf-fil, 133 kB)

Handlingar (pdf-fil, 61047 kB)

Protokoll (pdf-fil, 4805 kB)

 

Protokollet justeras digitalt och tillkännages på Region Handlingar regionfullmäktige 2024-04-23.pdfJönköpings läns anslagstavla senast 14 dager efter sammanträdet.