Regionfullmäktige 11 juni 2024

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Kallelse 

Tidsplanering

Handlingar

 

Protokollet justras och tillkännages på Region Jönköpings läns anslagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet.