Regionfullmäktige 7-8 november 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 3449 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 150 kB)

PM (pdf-fil, 137 kB)

Ärenden

Handlingar (pdf-fil, 31924 kB)

Protokollet justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns ansagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet