Regionfullmäktige 6 februari 2024

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Protokoll (pdf-fil, 3630 kB)

Kallelse (pdf-fil, 150 kB)

Tisplanering (pdf-fil, 133 kB)

Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 18331 kB)

 

Protokollet justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns ansagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet