Regionfullmäktige 5 december 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1882 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 145 kB)

PM (pdf-fil, 122 kB)

Ärenden

Handlingar (pdf-fil, 41186 kB) 

Protokollet justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns ansagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet