Regionfullmäktige 3 oktober

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 3451 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB)

 

Ärenden

Justering av regionfullmäktiges protokoll sker senast 14 dagar efter sammanträdet

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 27100 kB)