Regionfullmäktige 13 juni 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 2888 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 130 kB)

PM (pdf-fil, 137 kB)

 

Ärenden

Protokollet justras och tillkännages på Region Jönköpings läns anslagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet.

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 139499 kB)