Regionfullmäktige 18 april 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 3060 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 157 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB)

Ärenden

Protokollet justeras digitalt och tillkännages på Region Jönköpings läns anslagstavla senast 14 dager efter sammanträdets

 Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 45592 kB)