Regionfullmäktige 6 december 2022

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 3059 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1886 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 146 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 20 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar regionfullmäktige (pdf-fil, 94966 kB)