Regionfullmäktige 19 april 2022

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1677 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 2078 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 124 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 maj kl 15.30 på Regionens hus

 Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 57968 kB)