Regionfullmäktige 13 april 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 917 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7367 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 20 kB)

PM (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 27 april kl 15.30 på Regionens hus

 Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 32148 kB)