Regionfullmäktige 8 juni 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

 

Protokoll (pdf-fil, 1816 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 7969 kB)

 

Kungörelse (pdf-fil, 27 kB)

PM (pdf-fil, 109 kB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Måndagen den 22 juni, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 159850 kB)