Regionfullmäktige 4 februari 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

 

Protokoll (pdf-fil, 1712 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 6246 kB)

 

Kungörelse (pdf-fil, 20 kB)

PM (pdf-fil, 81 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 18 februari kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 16524 kB)