Regionfullmäktige 9 april 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll 2019-04-09 (pdf-fil, 348 kB) 

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7742 kB)

Kungörelse regionfullmäktige 9 april (pdf-fil, 31 kB)

PM (pdf-fil, 82 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 23 april kl 15.30 på Regionens hus

Handlingar till regionfullmäktige 9 april (pdf-fil, 28984 kB)

Anmälningsärenden

 

Övrigt