Länsrådet för funktionsnedsättningar 2018

På den här sidan hittar du protokoll för Länsrådet för funktionsnedsättning 2018.

Sammanträde 25 januari

Sammanträde 22 mars

Sammanträde 3 maj

Sammanträde 6 september

Sammanträde 20 december

Uppdrag

I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar frågor som berör området funktionshinder.

Om Länsrådet för funktionsnedsättningar