Kommunalt forum

Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

Handlingar och protokoll 2024

2024-02-02

2024-04-12

2024-05-31

Samordnas med Europaforum 2024.

2024-09-13

2024-10-11

2024-12-13