Akutsjukvård

Vårdpersonal tar hand om patient
På akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov finns även en akutvårdsavdelning. Foto: Johan W Alby

De tre akutklinikerna bedriver verksamhet på varsin akutmottagning. Dessa finns på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo.

Dygnet runt tar akutmottagningarna emot och behandlar svårt sjuka patienter som inte kan behandlas på vårdcentral utan i stället behöver sjukhusets resurser. Det handlar om personer som har drabbats av akuta kroppsliga sjukdomar – till exempel stroke, akuta besvär med hjärtat eller andningen, svåra infektioner eller buksmärtor – eller har skadats i olika former av olyckor.

Läkarkompetens inom invärtesmedicin, kirurgi och ortopedi finns alltid tillgänglig på akutmottagningarna.

På akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns också en särskild akutmottagning för barn och ungdomar med akuta medicinska sjukdomar. Barnakuten ligger i samma lokaler som akutmottagningen för vuxna. Barn med akuta kirurgiska och ortopediska skador och sjukdomar tas om hand på alla tre akutmottagningarna i Jönköpings län.

På akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov finns även en akutvårdsavdelning med vårdplatser inom internmedicin och kirurgi. Akutvårdsavdelningen vårdar patienter som under en kort tid är i behov av mer utförlig utredning och/eller observation. Där finns också en övervakningsenhet för patienter som till exempel är i behov av ständig observation.