Akutsjukvård

Vårdpersonal tar hand om patient
På akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov finns även en akutvårdsavdelning med 38 vårdplatser. Foto: Johan W Alby

De tre akutklinikerna bedriver verksamhet på varsin akutmottagning. Dessa finns på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo.

Dygnet runt tar akutmottagningarna emot och behandlar svårt sjuka patienter som inte kan behandlas på vårdcentral utan i stället behöver sjukhusets resurser. Det handlar om personer som har drabbats av akuta kroppsliga sjukdomar – till exempel stroke, akuta besvär med hjärtat eller andningen, svåra infektioner eller buksmärtor – eller har skadats i olika former av olyckor.

Läkarkompetens inom invärtesmedicin, kirurgi och ortopedi finns alltid tillgänglig på akutmottagningarna.

På akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns också en särskild akutmottagning för barn och ungdomar med akuta medicinska sjukdomar. Barnakuten ligger i samma lokaler som akutmottagningen för vuxna. Barn med akuta kirurgiska och ortopediska skador och sjukdomar tas om hand på alla tre akutmottagningarna i Jönköpings län.

På akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov finns även en akutvårdsavdelning med 38 vårdplatser fördelade på 23 vårdplatser inom internmedicin och 15 vårdplatser inom kirurgi. Akutvårdsavdelningen vårdar patienter som under en kort tid är i behov av mer utförlig utredning och/eller observation. Där finns också en övervakningsenhet för patienter som till exempel är i behov av ständig observation.