Arbetsplatser

Akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Akutpersonal tar hand om en patient
På en akutklinik garanteras du ett spännande arbete i ett högt tempo. Du vet aldrig vad som väntar dig under ett arbetspass. Foto: Johan W Avby

Akutkliniken har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas hand om på vårdcentralen. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har vi en akutmottagning, en akutvårdsavdelning och en vårdadministrativ enhet som arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Den här kompetensen söker vi

Vi behöver främst förstärkning med sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Det som är aktuellt framgår under våra lediga jobb.

Därför ska du jobba hos oss

Du som tycker om snabba växlingar i arbetstempo, stor variation i arbetet, att arbeta tvärprofessionellt och vill utvecklas i din yrkesroll – kommer att trivas på akutkliniken.

På  en akutklinik vet du aldrig vad som väntar dig under arbetsdagen. Det kan variera snabbt från lugnt till fullt pådrag.

Eftersom vi har en komplex verksamhet är det en fördel om du har jobbat ett antal år inom akutsjukvård, innan du kommer till oss.

Som medarbetare på akutkliniken arbetar du självständigt med stort egenansvar. Arbetet kräver också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer.

De här yrkena finns hos oss

På akutkliniken i Jönköping arbetar cirka 160 sjuksköterskor och undersköterskor, men även andra yrkesgrupper så som läkare, vårdadministratörer, servicepersonal.

Yrken i regionen

Så här arbetar vi

Vi tar hand om, diagnosticerar och behandlar patienter vid akut sjukdom och olycksfall.

Till oss kommer personer som har besvär med hjärtat eller andningen, personer som har fått en stroke, en svår infektion, svår buksmärta eller råkat ut för en trafikolycka. Därför är det viktigt att vi har medarbetare med många olika specialiteter. Vi behöver också vara uppdaterade på förändrade behandlingsriktlinjer inom de olika specialiteterna.

På akutmottagningen bedömer vi patientens behov av vård, prioriterar och behandlar många olika sjukdomstillstånd.

Våra medarbetare på akutvårdsavdelningen vårdar patienter som är i behov av mer utförlig utredning och observation. Här finns en övervakningsenhet för svårt sjuka patienter som är i behov av ständig observation.

Den vårdadministrativa enheten är gemensam för regionens tre akutkliniker och servar med patientdokumentation dygnet runt för att bidra till en hög patientsäkerhet. 

Akutklinikernas vårdadministratörer har ett utvecklande arbete och ett samarbete med all vårdpersonal.

Vårdadministratör

Det här värderar vi högt

På akutkliniken arbetar vi i team och får varje dag nya patienter att bedöma och nya utmaningar att lösa.

Vi möter patienter i alla åldrar och varje individ är helt unik.

Vi strävar alltid efter god och säker vård samt att ge ett professionellt bemötande.

Så här utvecklar vi verksamheten

På akutkliniken arbetar vi ständigt med att identifiera och fånga upp problem för att förbättra vår verksamhet.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att utveckla sin kompetens inom akutsjukvård. Vi har internutbildningar men det finns även specialistutbildning att ta del av.

Akutklinikernas vårdadministratörer kvalitetsgranskar kontinuerligt patientdokumentationen för att patienten ska kunna läsa och förstå sin egen journal.

Här finns akutkliniken

Akutkliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Organisatoriskt tillhör vår klinik verksamhetsområde medicinsk vård i Region Jönköpings län.