Arbetsplatser

Akutkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Undersökning på akutmottagningen
Foto: Johan W Avby

Akutkliniken har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas om hand på vårdcentralen. På Höglandssjukhuset i Eksjö har vi en akutmottagning som arbetar dygnet runt, årets alla dagar. Vår verksamhet har ett brett och varierat uppdrag i nära samarbete med övriga kliniker på sjukhuset. Alltifrån det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation. På vår klinik arbetar cirka 50 personer.

Vi erbjuder

Du som vill jobba på det stora länsdelssjukhuset i den lilla staden på det småländska höglandet är välkommen hit. Du kommer trivas på vår klinik om du gillar snabba tempoväxlingar, en stor variation i arbetet, teamarbete med högt kollegialt stöd och vill utvecklas i din profession.

Som medarbetare på akutkliniken arbetar du självständigt med stort egenansvar. Arbetet kräver också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer. Vi uppmuntrar våra medarbetare att utveckla sin kompetens genom internutbildningar och specialistutbildning.

Inom Region Jönköpings län kan utbildningstjänst sökas för vidareutbildning som specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Vårt mål är att stor andel sjuksköterskorna är vidareutbildade. Även undersköterskor kan erbjudas utbildningsanställning för specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård. Vi har en pågående utbildningssatsning mot gipstekniker för att ha en hög kvalitet på gipsteknik. Flertalet anställda undersköterskor har genomgått utbildningen.

Yrken hos oss

  • adminstrativ samordnare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • verksamhetsutvecklare

Att jobba hos oss

Akutmottagningen tar emot och behandlar svårt sjuka patienter som drabbats av akuta kroppsliga sjukdomar eller skadat sig i olyckor. Vi arbetar i multiprofessionella team som varje arbetspass möter och bedömer patienternas behov av vård, prioriterar och behandlar. Vi har en ledningssjuksköterskefunktion som leder och fördelar arbetet.

Det är viktigt att vi har medarbetare med många olika specialiteter. Arbetet är omväxlande och kräver flexibilitet eftersom varje vårdmöte och varje patient är unik. Vi strävar alltid efter att ge god och säker vård och ett professionellt bemötande. Vår vision är ”Din trygghet för ett bra liv” och vår verksamhetsidé är "Första länken till återställd livskvalitet".

Den vårdadministrativa enheten är gemensam för regionens tre akutkliniker och servar med patientdokumentation dygnet runt vilket ger en hög patientsäkerhet.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi jobbar ständigt med förbättringar och för att utveckla kliniken med patientens bästa för ögonen. En verksamhetsutvecklare på kliniken arbetar i dessa frågor tillsammans med övriga i verksamheten och andra aktörer i den akuta vårdkedjan. Vi följer resultat och kvalitet i olika processer, både när det gäller medicinska resultat och personcentrerat arbetssätt.

Medarbetare har olika ansvarsområden där de har i uppgift att var välbekanta med riktlinjer och upprätta nya vid behov.  De ska delta i utbildningar, möten samt att vara enhetens representant inom ansvarsområdet.  Kontinuerligt ska information ges till personal- och ledningsgrupp om vad som sker inom området.