Arbetsplatser

Akutkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Undersökning på akutmottagningen
Foto: Johan W Avby

Akutkliniken har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas om hand på vårdcentralen. På Höglandssjukhuset i Eksjö har vi en akutmottagning som arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Den här kompetensen söker vi

 • Sjuksköterskor
 • Specialistutbildade sjuksköterskor
 • Akutläkare
 • Undersköterskor

Det som är aktuellt framgår under våra lediga jobb.

Därför ska du jobba hos oss

Du som vill jobba på det stora länsdelssjukhuset i den lilla staden på det småländska höglandet, gillar snabba tempoväxlingar med stor variation, att jobba i team med andra medarbetare och vill utvecklas i din profession – kommer att trivas på vår klinik.

Vår verksamhet har ett komplext uppdrag med samarbete med övriga kliniker och variation från det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation.

Som medarbetare på akutkliniken arbetar du självständigt med stort egenansvar. Arbetet kräver också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer.

Har du funderingar på att flytta hit? Vill du bo i stan eller på landet? I Eksjö kommun finns både en levande landsbygd och flera tätorter. Visste du att Eksjö även erbjuder barnomsorg på natten, nattiset "Månen".

Välkommen till Eksjö kommun, Eksjö kommun (Extern länk)

De här yrkena finns hos oss

På akutkliniken i Eksjö arbetar ca 50 personer. Här finns: 

 • Verksamhetschef
 • Akutläkare
 • Vårdenhetschef
 • Biträdande vårdenhetschef
 • Administrativ samordnare
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor

Yrken i regionen

Så här arbetar vi

Akutmottagningen tar emot och behandlar svårt sjuka patienter som drabbats av akuta kroppsliga sjukdomar eller skadat sig i olyckor. 

Vi arbetar i multiprofessionella team som varje arbetspass möter och bedömer patienternas behov av vård, prioriterar och behandlar. Vi har en ledningssjuksköterskefunktion som leder och fördelar arbetet.

Det är viktigt att vi har medarbetare med många olika specialiteter. Arbetet är omväxlande och kräver flexibilitet eftersom varje vårdmöte och varje patient är unik. 

Den vårdadministrativa enheten är gemensam för regionens tre akutkliniker och servar med patientdokumentation dygnet runt vilket ger en hög patientsäkerhet.

Det här värderar vi högt

Varje dag hos oss innebär nya patienter att bedöma och nya utmaningar att lösa, allt i ett högt tempo. Som medarbetare är det viktigt att du är flexibel, gillar snabba tempoväxlingar med stor variation och att jobba i team.

Du ska kunna arbeta självständigt och ta stort eget ansvar samt vara stabil och kontrollerad i stressiga situationer.

Vi strävar alltid efter att ge god och säker vård och ett professionellt bemötande. Vår vision är ”Din trygghet för ett bra liv” och vår verksamhetsidé är "Första länken till återställd livskvalitet".

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi jobbar ständigt med förbättringar och för att utveckla kliniken med patientens bästa för ögonen.

Vi följer resultat och kvalitet i olika processer, både när det gäller medicinska resultat och personcentrerat arbetssätt.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att utveckla sin kompetens både genom internutbildningar och specialistutbildning. 

I dagsläget har regionen en utbildningstjänst för vidareutbildning som specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Vi ser att behovet är stort och har önskemål om fler utbildningstjänster i framtiden.

Vi har påbörjat en utbildningssatsning mot gipstekniker för att ha en hög kvalitet på gipsteknik. 

Här finns vi

Akutkliniken finns i hus 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Organisatoriskt tillhör akutkliniken verksamhetsområde medicinsk vård i Region Jönköpings län.