Kultur

Bild och form

Illustrationer av olika konstnärer framför Vandalorum
Fotograf: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Det regionala uppdraget för bild- och formverksamheten är att på olika sätt främja konsten i Jönköpings län. Verksamheten är uppdelad i en utvecklings- och gestaltningsdel.

Bild och form utveckling

Läs mer om Region Jönköpings läns arbete med den strategiska utvecklingen av samtidskonsten i Jönköpings län.

Bild och form gestaltning

Läs mer om gestaltningsuppdrag och inköp av konst till Region Jönköpings läns lokaler.