Kultur

SPOK Jönköping – nytt designnätverk på Kulturgatan Bodafors

SPOK (samtida produktion och konsumtion) grundades 2016 av designern Jenny Norberg i Skåne i syfte att synliggöra och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter. Foto: Gustav Wijk

Sedan årsskiftet är Jönköpings län en del av det nationella SPOK-nätverket som arbetar för ett skifte från global till lokal tillverkning. SPOK grundades i Skåne 2016 och har sedan dess spridit sig till fler regioner med syftet att synliggöra och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter. SPOK Jönköping kommer att drivas av Kulturgatan Bodafors med Region Jönköping län som huvudfinansiär.

SPOK står för samtida produktion och konsumtion och Jönköping blir nu den nionde ”hubben” som ansluts till projektets nationella nätverk och dess digitala plattform.

– Genom att stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ser vi plattformen som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling som på ett smartare och sundare sätt förhåller sig till klimat och miljö, säger Anna Gudmundsdottir, projektledare för SPOK Sverige.

I Jönköpings län och hela Småland finns en lång historia av hantverk och entreprenörskap, ofta med trä som den gemensamma nämnaren. Genom SPOK synliggörs nu den bredd av lokala tillverkare, hållbara material, kreativitet och expertkompetens som finns i regionen.

– Som en del av SPOK-nätverket kan vi möjliggöra fler lokala samarbeten mellan formgivare och tillverkare och på så sätt ytterligare stärka Jönköping som en stark design- och hantverksregion. Vi tror på många intressanta möten mellan industri och kreatörer framöver, säger Lennart Alves Gernes, bild- och formutvecklare på Region Jönköpings län.

SPOK Jönköping kommer att drivas av Kulturgatan Bodafors med Region Jönköping län som huvudfinansiär. I samband med lanseringen kommer också en ny tjänst som projektledare för SPOK Jönköping att utlysas.

– Kulturgatan är en mötesplats med hantverk och formgivning som utgångspunkt. Vår uppgift är att vårda och utveckla vårt lokala industri- och hantverksarv där trä och möbler har en speciell plats. Med SPOK på Kulturgatan, mitt i regionen, kommer hela vår verksamhet och vårt campus att berikas, utvidgas och utmanas, säger Mikael Löfström, Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors.

Om SPOK

SPOK (samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK grundades i Skåne 2016 av designern Jenny Norberg som också är kreativ ledare. SPOK Sverige har sin utgångspunkt från Form/Design Center i Malmö som leder utvecklingsarbetet med hjälp av ett nätverk av självgående regionala hubbar runt om i landet som listar lokala företag och tillverkare i sina regioner. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag.

Läs mer om SPOK här (Extern länk)

Om Kulturgatan Bodafors

Kulturgatan är ett levande besöksmål på småländska höglandet, med fokus på hantverk, design och skapande. Kulturgatan drivs av Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors med syftet att vårda den unika kulturmiljön, låta den leva och utvecklas, och samtidigt skapa utrymme för framåtblickande kunskapsförmedling och konstnärskap. Sedan 2017 har Kulturgatan fungerat som ett besöksmål och mötesplats för att se och uppleva men också fördjupa sig, genom bland annat utställningar, residensprogram och workshops. Här finns även bageri och kafé, designbutik och bokhandel.

Läs mer om Kulturgatan Bodafors här (Extern länk)