Kultur

Utställningar om hemslöjd

Tygremsor

Utställningar kan vara många olika saker. Det kan betyda att lyfta in omvärlden eller lyfta fram det lokala. Det kan handla om små detaljer eller stora frågor men syftet är alltid att inspirera, väcka frågor och tankar, engagera, skapa mötesplatser och ge ny kunskap.

Vi sätter ljuset på

Vi sätter ljuset på är en serie utställningar i Hemslöjdens Hus som lyfter fram lokala hemslöjdsutövare.

Mellan 12 februari och 12 mars pågår utställningen Vi sätter ljuset på: Bildhuggeri med Elin Juberg.

Läs mer om utställningen här

Homo Hortus, en del av Slingan

Homo Hortus ingår i natur- och kulturstigen Slingan runt Länssjukhuset Ryhov. Homo Hortus är en trädgårdsutställning i parken bakom Hemslöjdens Hus. Utställningen ändrar utseende med årstidernas växlingar.

Läs mer om utställningen Homo Hortus

Läs mer om Natur- och kulturstigen Slingan