Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 14 juni 2022

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1641 KB)

Protokoll Bilagor(pdf-fil 5205 KB)

Kungörelse(pdf-fil 146 KB)

PM(pdf-fil 125 KB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 28 juni, kl 15.30 på Regionens hus

Kungörelse och handlingar(pdf-fil 45757 KB)