Regionstyrelsen 2022

Handlingar och protokoll från Regionstyrelsen 2022.

Regionstyrelsen 1 februari

Protokoll (pdf-fil, 1570 kB) (pdf-fil, 1570 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 23333 kB) (pdf-fil, 23333 kB)

Regionstyrelsen 8 mars

Protokoll (pdf-fil, 1739 kB) (pdf-fil, 1739 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 7566 kB) (pdf-fil, 7566 kB)

Regionstyrelsen 5 april

Protokoll (pdf-fil, 1549 kB) (pdf-fil, 1549 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 25117 kB) (pdf-fil, 25117 kB)

Regionstyrelsen 26 april

Protokoll (pdf-fil, 419 kB) (pdf-fil, 419 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 70337 kB) (pdf-fil, 70337 kB)

Regionstyrelsen 10 maj

Protokoll (pdf-fil, 1529 kB) (pdf-fil, 1529 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 54404 kB) (pdf-fil, 54404 kB)

Regionstyrelsen 7 juni

Protokoll (pdf-fil, 1875 kB) (pdf-fil, 1875 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 46319 kB) (pdf-fil, 46319 kB)

Regionstyrelsen 28 juni

Protokoll (pdf-fil, 421 kB) (pdf-fil, 421 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 4696 kB) (pdf-fil, 4696 kB)

Regionstyrelsen 16 augusti

Protokoll (pdf-fil, 1790 kB) (pdf-fil, 1790 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 19852 kB) (pdf-fil, 19852 kB)

Regionstyrelsen 27 september

Protokoll (pdf-fil, 1415 kB) (pdf-fil, 1415 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 14457 kB) (pdf-fil, 14457 kB)

Regionstyrelsen 25 oktober

Protokoll (pdf-fil, 1569 kB) (pdf-fil, 1569 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 29003 kB) (pdf-fil, 29003 kB)

Regionstyrelsen 29 november

Protokoll (pdf-fil, 1620 kB) (pdf-fil, 1620 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 78834 kB) (pdf-fil, 78834 kB)

Regionstyrelsen 20 december

Protokoll (pdf-fil, 1385 kB) (pdf-fil, 1385 kB)

Kallelse och handlingar (pdf-fil, 8926 kB) (pdf-fil, 8926 kB)