Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 16 oktober 2018