Transport och försörjning

Lagerlokal med truck
Område Materialförsörjning lagerför och distribuerar förbrukningsmaterial till alla Region Jönköpings läns verksamheter samt vårdgivare som har avtal inom vårdval. Foto: Johan W Avby
Lagerlokal med truckPerosnal gör justering av rullstolPersonal från läkemedelsförsörjning scannar av förpackning

Inom Verksamhetsstöd och service finns flera områden som ansvarar för transporter och försörjning. Länstransporter ansvarar för sjukresetransporter och godstransporter och hjälpmedelsförsörjning, läkemedelsförsörjning och materialförsörjning ansvarar för försörjning av hjälpmedel, läkemedel och material.

Hjälpmedelsförsörjning

Hjälpmedelscentralen i Jönköping arbetar länsövergripande och ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning.

Hjälpmedelscentralen är en resurs både för länsborna och de inom kommun och landsting som skriver ut hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen försörjer länet med ett stort antal olika hjälpmedel, alltifrån kryckor, sängar och sittdynor till nutritionspumpar och programvara till datorer. Sortimentet bestäms i samarbete med så kallade sortimentsgrupper där yrkesgrupper med olika specialkompetenser ingår.

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för den som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt och återlämnas när de inte behövs längre. Hjälpmedelscentralen rengör och servar hjälpmedel så att de sedan kan lånas ut till andra.

Läkemedelsförsörjning

Område läkemedelsförsörjning består av enheter för klinisk farmaci och sjukhusapotek med enheter i Jönköping, Eksjö och Värnamo. 

Klinisk farmaci

Enheten för klinisk farmaci stödjer Region Jönköpings läns verksamheter genom utbildning och information samt kliniskt farmaceutiskt stöd.

Arbetet sker kliniskt genom medverkan i läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsinformation till enskilda patienter i öppen- och sluten vård.

Dessutom medverkar området läkemedelsförsörjning i lokala och länsövergripande arbeten, läkemedelsmallar i Cosmic, rutiner för säker läkemedelshantering, kostnadsuppföljning kring läkemedel, utbildningar för patienter och vårdpersonal.

I samverkan med Folkhälsa och sjukvård arbetar enheten Klinisk farmaci också med strategiska beslut genom arbetsutskottet Läkemedelsrådet.

Sjukhusapotek

Sjukhusapoteket orderbereder och levererar läkemedelsbeställningar till länets tre sjukhus.

På de vårdenheter där konceptet läkemedelsservice är infört sköter sjukhusapotekets medarbetare beställning och inplockning av basläkemedel.

Också en utökad variant av läkemedelsservice bedrivs som innebär att farmaceuter finns tillgängliga på avdelningen varje dag för arbete med bland annat avstämningar kring läkemedel, samtal med patienter, ställa i ordning dosetter och anskaffning av läkemedel.

På sjukhusapoteket i Jönköping finns också en tillverkningsenhet där cytostatika inför cellgiftsbehandlingar bereds för hela länets behov.

Materialförsörjning

Länsförsörjning, som finns på Ryhovsområdet i Jönköping, ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. Här lagerförs och distribueras förbrukningsmaterial till alla Region Jönköpings läns verksamheter samt vårdgivare som har avtal inom vårdval. Här finns också ett renrum, där sterilt och höggradigt rena artiklar lagerförs.

Länsförsörjning ansvarar även för hemleveranser av stomi- och diabeteshjälpmedel till brukare inom Jönköpings län. 

Länsförsörjnings medarbetare är indelade i team inom områdena lager, materialplanering och distribution.