Infektion

Pojke får spruta
Infektionskliniken är centrum för länets vaccinationsverksamhet och resemedicinska rådgivning. Foto: Johan W Alby

Infektionskliniken tar hand om patienter med komplicerade och smittsamma infektioner som kräver specialkompetens. Det handlar ofta om svåra bakteriella infektioner, smittsamma mag-/tarmsjukdomar, influensa, immunbristsjukdomar, tuberkulos och svåra virussjukdomar som hepatit och HIV.

Infektionskliniken är också centrum för länets vaccinationsverksamhet och resemedicinska rådgivning. Medarbetarna svarar ofta på frågor om komplikationer som feber och diarré efter utlandsvistelse och hur man bäst skyddar sig.

Till kliniken hör tre sprututbytesmottagningar, i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Där kan personer som injicerar narkotika byta ut använda sprutor mot rena sprutor.

Infektionskliniken har sin bas på Länssjukhuset Ryhov, där kliniken har två mottagningar och en vårdavdelning. Till dessa verksamheter kommer patienter från hela Jönköpings län.

Infektionsklinikens läkare besöker också varje vecka Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus för att stödja de kliniker som där vårdar patienter med svårare infektioner.