Hudsjukvård

Kvinna med mörkt kort hår och glasögon baddar hud med servett.
Mer än hälften av läkarbesöken handlar om hudtumördiagnostik. Foto: Johan W Avby

Hudkliniken är en länsövergripande klinik med mottagningar i Nässjö, Jönköping och Värnamo. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping förfogar hudkliniken också över ett antal vårdplatser.

Hudkliniken bedriver diagnostik och behandling av hudsjukdomar av medelsvår och svår karaktär. Mer än hälften av läkarbesöken handlar om hudtumördiagnostik. Sexuellt överförbara infektioner är en annan stor del av verksamheten.

Kliniken har också en omfattande behandlingsverksamhet med bland annat medicinska ljusbehandlingar. Stor vikt läggs också vid utbildning av primärvården och förebyggande arbete.