Hudkliniken som arbetsplats

En medarbetare på hudkliniken behandlar en patient.
Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete, forskning och utveckling. Foto: Johan W Avby

Hudkliniken har mottagningar på tre orter i Region Jönköpings län. Här får du hjälpa patienter som har hudproblem av medelsvår och svår karaktär. Hudkliniken lägger stor vikt vid förebyggande arbete, forskning och utveckling.

På hudkliniken arbetar vi främst med öppenvård. Vi har cirka 14 000 patientbesök och 13 000 sjukvårdande besök varje år. Till hudkliniken inkommer cirka 13 400 remisser varje år. Våra behandlingsenheter är väl rustade för olika former av ljusbehandling, bad och sårvård.

Vi erbjuder

Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete med gott kamratskap och en bra arbetsmiljö. Vi värderar engagemang, och hos oss är alla medarbetare engagerade i förbättringsarbeten i tvärprofessionella team. Du har möjlighet att inrikta dig på olika patientgrupper utifrån ditt intresse.

Yrken hos oss

  • kuratorer
  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

På hudmottagningarna i Region Jönköpings län bedriver vi specialistvård där du arbetar självständigt med behandlingar efter läkares ordination. Som sjuksköterska har du egen mottagning. Våra patienter behandlas för exempelvis tumörsjukdomar, psoriasis, eksem och svårläkta sår. På STI-mottagningarna (sexually transmitted infections) behandlar vi personer som har sexuellt överförda infektioner, både inom och utanför ramen för smittskyddslagen.

Vi utvecklar och utvecklas

Hudkliniken är en liten klinik med bra sammanhållning, där vi alla arbetar gemensamt mot de mål som verksamheten har. Utveckling sker i tvärprofessionella team där alla har möjlighet att påverka. Vi har en omfattande undervisningsverksamhet för både medarbetare och studenter. Klinikens forskning och utvecklingsarbete syftar till bästa vård för våra patienter. Vi har gemensam mottagning med andra kliniker och ett väl utvecklat samarbete.