Barnsjukvård och barnhälsovård

Barn som undersöks
Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år. Foto: Johan W Alby

Barnhälsovård och barnsjukvård bedrivs i Region Jönköpings länet av barnhälsovården i länet, barn- och ungdomsenheten i länet samt barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Barnhälsovård

Barnhälsovården arbetar med barns hälsa och utveckling. Verksamheten finns på ett stort antal orter runtom i Jönköpings län. Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år. På länets familjecentraler är barnhälsovården en av fyra aktörer som vid behov samverkar kring familjen.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Barnsjukvård bedrivs på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Eksjö, Jönköping, Huskvarna och Värnamo. Det är specialistmottagningar som erbjuder rådgivning, utredning och behandling för barn- och ungdomar i åldern 0 till och med 17 år. Till de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna kommer barn och ungdomar via remiss från i huvudsak vårdcentral, skolhälsovård eller barnhälsovård. Det finns akuttider för barn under 1 år och för vissa av de barn och ungdomar som kontrolleras på mottagningarna.

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsans mottagningar finns i Nässjö, Huskvarna och Värnamo. Där tas barn och ungdomar från 6 år till och med 17 år och deras föräldrar emot. Till barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för råd, stöd och behandling. Det kan till exempel handla om lindrig till måttlig psykisk ohälsa i tidigt skede eller bråk och konflikter i hemmet. Det går att söka själv eller via remiss.

Barn- och ungdomshälsan drivs i samverkan mellan Region Jönköpings län och socialtjänsterna i länets 13 kommuner.

Barnkliniken

På barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping bedrivs specialiserad barnmedicinsk sjukvård för barn och ungdomar 0-17 år.

Barn och ungdomar ska vårdas inlagda på sjukhus bara när vården inte kan ges på annat sätt. Därför bedrivs mycket vård i form av dagsjukvård och i barns och ungas hem i samverkan med kommunernas hemsjukvård.

Förutom två avdelningar för inneliggande vård finns på barnkliniken också dagsjukvård, barnmedicinsk specialistmottagning och barnmedicinsk akutmottagning.

På neonatalavdelningen vårdas sjuka nyfödda samt för tidigt födda barn. Vårdbehovet är ofta stort och intensivvård kan krävas under mycket långa perioder. Det finns en transportorganisation för att kunna hämta sjuka nyfödda på BB i Eksjö och Värnamo.

På vårdavdelningen är den största patientgruppen barn med olika akuta infektioner, men här vårdas också barn med andra akuta och kroniska sjukdomar. Samverkan sker med många andra sjukhuskliniker, och på barnvårdenheten vårdas också barn och unga för tillstånd som hanteras av kirurg-, ortoped- och öron-, näsa och hals-klinikerna.

Lekterapin är en frizon där ingen medicinsk behandling eller undersökning får ske. Lekterapin erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta rädsla och utsatthet genom anpassad lek och skapande verksamhet.