Arbetsplatser

Barnkliniken som arbetsplats

Barn lyssnar på sitt eget hjärta med stetoskop
Här vill vi ständigt utveckla oss och bli ännu bättre. Lärande och förbättringsarbeten pågår hela tiden inom olika områden. Foto: Johan W Avby

Barnkliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Den är länets enda somatiska slutenvårdsklinik för barn och ungdomar i åldern 0–18 år och Sveriges största barnklinik utanför universitetsklinikerna.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker kontinuerligt förstärkning inom flera yrkesområden. Främst behöver vi sjuksköterskor, gärna med barnspecialistutbildning. Men vi välkomnar även läkare, barnsköterskor/undersköterskor och vårdadministratörer.

Det här får du arbeta med

Vi strävar efter att alla barn och ungdomar som behöver sjukhusvård ska vårdas på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, även de barn som vårdas av kirurg-, ortoped-, ögon-, öron- och hudläkare. Det kallas sammanförd barnsjukvård. Kliniken sköter också all neonatal sjukvård och intensivvård för barn och ungdomar. Barn från länets övriga kommuner kan vid behov remitteras till barnkliniken. Lekterapin, som är en specialpedagogisk verksamhet och en frizon i vårdmiljön, ingår i klinikens verksamhet. De skolpliktiga barnen erbjuds undervisning på sjukhuset.

Barnkliniken består av två vårdavdelningar för slutenvård. På den ena avdelningen vårdas barn mellan 0 och18 år och på den andra finns neonatalvård inklusive intensivvård. På kliniken erbjuds även dagsjukvård, neonatal hemsjukvård, barnmottagning för specialistvård och barnakutmottagning.

Det här lovar vi

Som medarbetare hos oss får du arbeta med barn och familjer på en klinik som är ett sjukhus i sjukhuset. Det är ett omväxlande arbete med möjlighet till både bredd och djup. I undersökningar anger våra medarbetare i hög grad att de trivs. Vi har en genomtänkt strategi när det gäller kompetensutveckling med återkommande internutbildning. Där tränar vi bland annat teamarbete, samarbete och kommunikation med hjälp av simulerade träningar på Metodikum (Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering).

De här yrkena finns hos oss

Barnkliniken har omkring 190 medarbetare inom yrkeskategorierna barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och pedagoger. 

Det här värderar kliniken högt

Vi värderar medarbetare med ett öppet sinne med vilja och nyfikenhet att lära mera. Vi arbetar aktivt utifrån FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard för barn på sjukhus (NOBAB är en ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård). Teamarbete runt barn och familjer med ett person- och familjecentrerat förhållningssätt är viktigt. Arbetet sker utifrån patientbehovsrelaterade grupper (PRG), där varje team följer upp och utvecklar sina processer. Som medarbetare hos oss är du del i team som följer upp och utvecklar.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Kliniken har stor vana av att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten. Lärande/handledning är en definierad process och handledning av studenter/elever är en integrerad del i all fast anställning. Kliniken uppmuntrar till forskning och har flera anställda som disputerat. Förbättringsarbeten pågår hela tiden inom olika områden.

Här finns vi

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken finns i Jönköping på Länssjukhuset Ryhov.

Organisatoriskt tillhör barnkliniken verksamhetsområdet Medicinsk vård i Region Jönköpings län.